CentOS üzerine Kloxo-MR kurulumu

Kloxo-MR ücretsiz webhosting / server yönetim paneli arayanlar için alternatif olarak kullanılabilecek bir yazılımdır. Kloxo-MR sizin yerinize web sunucusu, MySQL ve PHP kurarak gerekli ayarları yapmaktadır. Kloxo CP, LXCenter firmasının başlattığı ücretsiz bir projeydi. LXCenter geliştirmeyi durdurunca “Mustafa Ramadhan” Kloxo-MR olarak bu yazılımı kendisi geliştirmeye devam etti.Neden Kloxo-MR kullanılmalı?

 • İşletim Sistemi Deteği: RedHat / CentOS 5 ve 6 (32bit ve 64bit) ve RedHat tabanlı tüm işletim sistemleri
 • Otomasyon Sistemleri: AWBS, WHMCS, HostBill, TheHostingTool, AccountLab Plus ve Blesta
 • Web Sunucu Desteği: Nginx, Nginx-Proxy ve Lighttpd-proxy; Httpd ve Lighttpd, Varnish, Hiawatha, ATS ve Httpd 2.4
 • PHP: php 5.3/5.4 ve 5.2 (Çoklu php desteği)
 • Apache PHP: php-fpm_worker/_event ve fcgid_worker/_event; mod_php/_ruid2/_itk ve suphp/_worker/_event
 • Mail Sunucusu: qmail-toaster instead special qmail
 • Veritabanı Sunucusu: MySQL veya MariaDB
 • Veritabanı Yönetimi: PHPMyAdmin; Adminer, MyWebSql ve SqlBuddy
 • Webmail: Afterlogic Webmail Lite, Telaen, Squirrelmail ve Roundcube; Horde ve T-Dah
 • FTP Sunucusu: Pure-ftpd
 • DNS Sunucusu: Bind, Djbdns, Powerdns, MaraDNS ve NSD
 • Eklentiler: ClamAV, Spamassassin/Bogofilter/Spamdyke ve RKHunter
 • Kloxo resmi sürüm tüm özellikleri


 Kloxo-MR Kurulumu

Öncelikle CentOS6 64bit/32bit olarak sunucunuzu kurun. Üzerine herhangi bir program yüklemeden PuTTY ile root olarak SSH a bağlanın.

login as: admin
 Authenticating with public key "imported-openssh-key"
 [admin@deneme ~]$ sudo su -
 [root@deneme ~]# cd

yum update ile sistemi güncelleyelim.

[root@deneme ~]# yum -y update
Loaded plugins: fastestmirror
Determining fastest mirrors
epel/metalink                                            |  27 kB     00:00
 * base: centos.quelquesmots.fr
 * epel: mirror.23media.de
 * extras: centos.quelquesmots.fr
 * updates: centos.crazyfrogs.org
base                                                     | 3.7 kB     00:00
base/primary_db                                          | 4.6 MB     00:00
epel                                                     | 4.4 kB     00:00
epel/primary_db                                          | 6.3 MB     00:00
extras                                                   | 3.4 kB     00:00
extras/primary_db                                        |  30 kB     00:00
updates                                                  | 3.4 kB     00:00
updates/primary_db                                       | 1.6 MB     00:00

Kurulum için gerekli olan modülleri yükleyelim.

yum install yum-utils yum-priorities vim-minimal subversion curl zip unzip telnet -y
[root@deneme ~]# yum install yum-utils yum-priorities vim-minimal subversion curl zip unzip telnet -y
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: centos.quelquesmots.fr
 * epel: mirror.23media.de
 * extras: centos.quelquesmots.fr
 * updates: centos.crazyfrogs.org

SELinux özelliğini kapatalım.

setenforce 0
[root@deneme ~]# setenforce 0
setenforce: SELinux is disabled
[root@deneme ~]#

Eğer üstteki komut hata verirse, aşağıdaki komutla SELinux özelliğini kapatabilirsiniz.

echo 'SELINUX=disabled' > /etc/selinux/config

Şimdi Kloxo-MR rpm paketini sunucuya indirip yükleyelim.

wget https://github.com/mustafaramadhan/kloxo/raw/rpms/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm --no-check-certificate
rpm -ivh mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm
[root@deneme ~]# wget https://github.com/mustafaramadhan/kloxo/raw/rpms/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm --no-check-certificate
--2015-01-28 13:44:18--  https://github.com/mustafaramadhan/kloxo/raw/rpms/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm
Resolving github.com... 192.30.252.130
Connecting to github.com|192.30.252.130|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://raw.githubusercontent.com/mustafaramadhan/kloxo/rpms/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm [following]
--2015-01-28 13:44:19--  https://raw.githubusercontent.com/mustafaramadhan/kloxo/rpms/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm
Resolving raw.githubusercontent.com... 23.235.43.133
Connecting to raw.githubusercontent.com|23.235.43.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3895 (3.8K)
Saving to: “mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm”

100%[======================================>] 3,895       --.-K/s   in 0s

2015-01-28 13:44:19 (100 MB/s) - “mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm” saved [3895/3895]

[root@deneme ~]# rpm -ivh mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:mratwork-release       ########################################### [100%]
[root@deneme ~]#

yum ile kuruluma devam edelim.

yum clean all
yum update mratwork-* -y
yum install kloxomr7 -y
[root@deneme ~]# yum clean all
Loaded plugins: fastestmirror, priorities
Cleaning repos: base epel extras mratwork-epel mratwork-ius-archive
              : mratwork-ius-stable mratwork-nginx mratwork-nginx-stable
              : mratwork-release-neutral-noarch mratwork-release-version-arch
              : mratwork-varnish-3.0 updates
Cleaning up Everything
Cleaning up list of fastest mirrors
[root@deneme ~]# yum update mratwork-* -y
Loaded plugins: fastestmirror, priorities
Setting up Update Process
Examining mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm: mratwork-release-0.0.1-1.noarch
mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm: does not update installed package.
No Packages marked for Update
[root@deneme ~]# yum install kloxomr7 -y
Loaded plugins: fastestmirror, priorities
Setting up Install Process
Determining fastest mirrors
epel/metalink                                            |  27 kB     00:00
mratwork-epel/metalink                                   |  27 kB     00:00

Güncelleme tamamlandığınında aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız.

  Installing : kloxomr7-7.0.0.b-2015012701.mr.noarch                        1/1
 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
 _/                                                                          _/
 _/  ..:: Kloxo-MR Web Panel ::..                                            _/
 _/                                                                          _/
 _/  Attention:                                                              _/
 _/                                                                          _/
 _/  - Run 'sh /script/upcp' to install completely                           _/
 _/                                                                          _/
 _/  - Some file downloads may not show a progress bar so please,            _/
 _/    do not interrupt the process.                                         _/
 _/                                                                          _/
 _/  - Then, go to 'Switch Program' to enable web and other programs         _/
 _/                                                                          _/
 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
  Verifying  : kloxomr7-7.0.0.b-2015012701.mr.noarch                        1/1

Installed:
  kloxomr7.noarch 0:7.0.0.b-2015012701.mr
Complete!
[root@deneme ~]#

Aşağıdaki komutu uygulayarak kuruluma devam edelim.

sh /script/upcp
[root@deneme ~]# sh /script/upcp
Loaded plugins: fastestmirror, priorities
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: centos.crazyfrogs.org
 * epel: mirror.fraunhofer.de
 * extras: centos.crazyfrogs.org
 * mratwork-epel: mirror.fraunhofer.de
 * mratwork-ius-stable: mirrors.ircam.fr
 * updates: centos.crazyfrogs.org
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package yum-plugin-replace.noarch 0:0.2.7-1.ius.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

================================================================================
 Package              Arch     Version              Repository             Size
================================================================================
Installing:
 yum-plugin-replace   noarch   0.2.7-1.ius.el6      mratwork-ius-stable    17 k

Transaction Summary
================================================================================
Install       1 Package(s)

Kurulum işlemi biraz zaman alabilir.

Kurulum tamanlandığında aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız.

 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
 _/                                                                          _/
 _/ Congratulations. Kloxo-MR has been installed succesfully as 'MASTER'     _/
 _/                                                                          _/
 _/ You can connect to the server at:                                        _/
 _/     https://127.0.0.1:7777 - secure ssl connection, or                   _/
 _/     http://127.0.0.1:7778 - normal one.                                  _/
 _/                                                                          _/
 _/ The login and password are 'admin' and 'admin' for new install.          _/
 _/ After Logging in, you will have to change your password to               _/
 _/ something more secure.                                                   _/
 _/                                                                          _/
 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

... Wait until finished (restart services) ...

[root@deneme ~]#

Panel kurulumunu sorunsuz olarak tamamladık. Şimdi http://sunucu.ip.adresi:7778 veya https://sunucu.ip.adresi:7777 web tarayıcınız ile giriş yaparak paneli kullanmaya başlayabilirsiniz. Varsayılan kullanıcı adı ve şifre “admin” şeklindedir.

Kloxo-MR

Gelecek yazılarda sizlere Kloxo-MR ilk ayarlamaları ve Kloxo-MR ile hosting oluşturma ve site yayınlama anlatacağım.
Panelin websitesine buradan ulaşabilirsiniz.

“CentOS üzerine Kloxo-MR kurulumu” üzerine 3 yorum

Yorum yapın